WAŻNE

Rekrutacja

Rekrutacja 2018

W roku szkolnym 2018/19 zapraszamy do klasy pierwszej, czwartej, do klasy szóstej DSD oraz do klas siódmych dwujęzycznych z językiem angielskim, hiszpańskim i francuskim.

 Kandydaci, którzy złożyli podania w „formie papierowej” do klas IV, V, VI  zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej nr 33.

Potwierdzenia przez rodziców woli uczęszczania dziecka do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie należy dokonać w dniach 27.04.2018. - 15.05.2018. w godzinach pracy sekretariatu.

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS IV - VII 
(Uwaga - Test predyspozycji językowych dla  kandydatów do klas 7-ch dwujęzycznych 14 maja 2018r. godz. 15:00)

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy: czwartej >   szóstej >   siódmej >

 

 

 

 Poniżej film z DNIA OTWARTEGO naszej szkoły, który odbył się dnia 16.03.2018

  

 

 


Rekrutacja 2017 - (archiwum)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy: czwartej >   szóstej >   siódmej >


Test predyspozycji językowej dla kandydatów do klas dwujęzycznych odbędzie się 29 maja 2017r. o godz. 15:00  i  5 czerwca o godz. 15:00

Regulamin rekrutacji do klas siódmych >

Lista uczniów, którzy zdali test predyspozycji językowych >

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie >

OŚWIADCZENIE - wola podjęcia nauki w SP 33 >