WAŻNE

WF 3-4 godzina

Terminy i formy realizacji dwóch obowiązkowych godzin WF w r. szk. 2019/2020


Dokumenty do zajęć (oświadczenia, zgody) znajdują się tutaj >


Dzień tygodnia

Nr lekcji

Godz. zajęć

Il. godz.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Poniedziałek 10 – 11 15:45 – 17:20 2 piłka siatkowa  D.Vasdekis, K.Bielawski
Wtorek 9 14:00 – 15:40 1 tenis stołowy 1 gr M.Bujwid

Wtorek

10 15:45 – 17:20 1 tenis stołowy 2 gr M.Bujwid

Środa

10 – 11 15:45 – 17:20 2 koszykówka D.Vasdekis, Ł.Pajdak
Środa 11 – 12 16:35 – 18:10 2 koszykówka D.Vasdekis, Ł.Pajdak
Czwartek 9 – 10 14:55 – 16:30 2 taniec 1 gr D.Vasdekis
Czwartek 11 16:35 – 17:20 1 taniec 2 gr D.Vasdekis
Czwartek 9 – 10 14:00 – 15:40 2 szachy K.Onderka
Czwartek 9 – 10 14:55 – 16:30 2 tenis stołowy M.Bujwid
Piątek 10 – 11 15:45 – 17:20 2 piłka nożna K.Onderka

 

Soboty:

Szkółka Narciarska (wyjazdy w soboty) M.Nowak, M.Marczyk

Wycieczki sobotnie Ł.Pajdak

 


Każdy uczeń klasy szóstej, siódmej i ósmej SP  zapisuje się na wybraną formę zajęć u wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego.