WAŻNE

REKRUTACJA DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

 


TERMINARZ REKRUTACJI do klas siódmych dwujęzycznych w SP 33 w Krakowie >>>

Informujemy, że test predyspozycji językowych dla kandydatów do klas 7-ch dwujęzycznych odbędzie się 13 maja 2019r. godz. 15:00


 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy:  siódmej >


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH >


Klasy 7.

 

 

 


Klasy dwujęzyczne  - intensywna nauka języka obcego oparta na metodzie komunikacyjnej, która jest realizowana podczas 5 godzin tygodniowo (w tym 2 dwie godziny przedmiotów prowadzanych w języku obcym).

Uczniom tej klasy proponujemy intensywną naukę języka angielskiego opartą na  metodzie komunikacyjnej (nauka posługiwania się językiem, a nie nauka o języku) realizowaną podczas pięciu godzin tygodniowo. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu FCE  - jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów anglojęzycznych.
Uczniowie tego zespołu mogą wybrać drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański.
Więcej o klasach anglojęzycznych można zobaczyć na BLOGU - zapraszamy>


Uczniom tej klasy proponujemy intensywną naukę języka francuskiego opartą na  metodzie komunikacyjnej (nauka posługiwania się językiem, a nie nauka o języku) realizowaną podczas pięciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka francuskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów francuskojęzycznych.
Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka francuskiego w dwujęzycznych oddziałach liceów ogólnokształcących.
W klasie będzie realizowana nauka  języka angielskiego jako drugiego języka obcego.
Dla uczniów tej klasy wiodącym językiem obcym jest język hiszpański realizowany w ilości pięciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka hiszpańskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje ambasada Królestwa Hiszpanii.
Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka hiszpańskiego w dwujęzycznych oddziałach VI LO w Krakowie, a także zdawać maturę hiszpańską.
W klasie będzie realizowana nauka  języka angielskiego jako drugiego języka obcego
BLOG klasy hiszpańskiej zaprasza - zobacz więcej>