WAŻNE

REKRUTACJA KLASY 4, 5, 6

 


TERMINARZ REKRUTACJI do klas 4, 5, 6 - SP 33 w Krakowie >>>


 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy: czwartej >  piątej > szóstej >


Klasa 4.


Klasa algorytmiczna "Człowiek przyszłości" z poszerzonym programem informatyki i matematyki . Podczas 5 lat nauki uczniowie stopniowo poznają różne języki programowania, początkowo z użyciem schematów, szablonów i pseudokodów, poprzez programowanie obiektowe aż do języka C++. Zajęcia
z algorytmiki są skorelowane z nauką matematyki, nauka programowania w wielu językach. Uczniowie przygotowani są do potwierdzenia kwalifikacji międzynarodowym certyfikatem ECDL. Klasa działa pod patronatem Małopolskiego Oddziału PTI oraz Mistrzów Kodowania.  Partnerami programu są Akademia Kodera działająca przy Małopolskiej Inicjatywie Cyfrowej Edukacji oraz Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk.

Klasy czwarte zapraszają na BLOG po więcej informacji >Klasa ogólna z poszerzonym językiem angielskim.
Uczniom tej klasy proponujemy naukę języka angielskiego przygotowującą uczniów do realizacji programu klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.

Klasa ogólna z możliwością nauki drugiego języka obcego - hiszpańskiego.
Uczniom tej klasy proponujemy naukę języka hiszpańskiego przygotowującą uczniów do realizacji programu klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.


Klasa 5.

Klasa ogólna z językiem angielskim.

Jak pracują klasy piąte - można zobaczyć TUTAJ >


 Klasa 6.

Klasa szósta DSD Wiodącym językiem obcym jest język niemiecki, realizowany w wymiarze sześciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka niemieckiego). Nauka kończy się bezpłatnym egzaminem kwalifikacji językowych, przeprowadzanym w naszej szkole, sprawdzanym i ocenianym w Niemczech, w wyniku którego uczniowie otrzymują międzynarodowy certyfikat Deutches Sprachdiplom na poziomie A2/B1. Jest to wspólne przedsięwzięcie federacji i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Uczniowie klas DSD mogą brać udział w wymianie młodzieży przy współpracy Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) do Königswinter (niedaleko Bonn) oraz w wycieczkach do krajów niemieckojęzycznych.
Więcej o klasach DSD na naszym BLOGU >

Klasa szósta - ogólna.