WAŻNE

Świetlica

Świetlica jest czynna w godzinach 7:30 – 16:30

Świetlica szkolna tel: 796-084-975

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy-SP33 (Załącznik nr 2) - WIĘCEJ >

Zajęcia dodatkowe w roku 2019/2020

KLASY PIERWSZE
Poniedziałek
lekcja 7 i 8 -  język angielski
kl.1B lekcja 7 - zajęcia plastyczne
Wtorek
lekcja 7 i  8 -  zajęcia muzyczne
Środa
lekcja 8 i 9 - zajęcia taneczno - sportowe
kl.1B lekcja 7 - zajęcia przyrodnicze z podziałem na grupy (co 2 tygodnie)
Czwartek
lekcja 8 i 9 - zajęcia sportowe
kl. 1A lekcja 7 - zajęcia plastyczne
Piątek
kl.1A lekcja 7 - zajęcia przyrodnicze z podziałem na grupy (co 2 tygodnie)
 
KLASA DRUGA
Poniedziałek
lekcja 6 - gitara kontynuacja
godzina 13 -14 - zajęcia teatralne
Środa
lekcja 8 i 9 - HIP HOP lub zajęcia sportowe
Czwartek
lekcja 8 - zajęcia plastyczne
lub lekcja 8 i 9 - zajęcia sportowe
Piątek
lekcja 7 - język angielski
 
KLASA CZWARTA
Czwartek
lekcja 9 - gitara dla początkujących
Uczniowie mają możliwość dołączenia do dowolnych zajęć sportowych oraz plastycznych
Zajęcia dodatkowe nie odbywają się w razie nieobecności nauczyciela prowadzącego.

 Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >
Całoroczna zgoda na odbiór przez starsze rodzeństwo >
Całoroczna zgoda na samodzielny powrót >
Jednodniowa zgoda na odbiór przez starsze rodzeństwo >
Jednodniowa zgoda na samodzielny powrót >
Upoważnienie dla osoby pełnoletniej >


CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY     Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji
i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ >      WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII >

   

     

Więcej zdjęć w naszej galerii - tutaj >