WAŻNE

Świetlica

Świetlica w trybie pracy stacjonarnej czynna
w godzinach 7:15 – 17:00

Świetlica szkolna tel: 883-788-819

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy-SP33 (Załącznik nr 2) - WIĘCEJ >


 


 Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >
Całoroczna zgoda na odbiór przez starsze rodzeństwo >
Całoroczna zgoda na samodzielny powrót >
Jednodniowa zgoda na odbiór przez starsze rodzeństwo >
Jednodniowa zgoda na samodzielny powrót >
Upoważnienie dla osoby pełnoletniej >


CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY     Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji
i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ >      WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII >

   

     

Więcej zdjęć w naszej galerii - tutaj >