WAŻNE

DSD

Klasa  6 DSD z wiodącym językiem niemieckim to:

- 6 godzin tygodniowo j. niemieckiego
- bezpłatny egzamin, umożliwiający uzyskanie certyfikatu DSD I, potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 - certyfikat wydawany jest przez Ministerstwo Edukacji w Niemczech ZFA Bundesverwaltungsamt i jest uznawany na całym świecie
- nowoczesne metody nauczania, zapewniające uczniom wszechstronne poznanie języka
- wymiany młodzieży przy współpracy Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy  Młodzieży) do Königswinter (niedaleko Bonn), Berlina i Fürstenau
- wycieczki krajoznawcze do Austrii i Niemiec

 

 

 

 

Więcej na stronie ... tutaj >>>

Program DSD I  w klasach z rozszerzonym programem  języka niemieckiego jest realizowany  w naszej szkole od 9 lat.  Zajęcia  odbywają się w grupach (6 godzin tygodniowo) w oparciu o nowoczesne metody nauczania, m. in. metodą projektu. W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do egzaminu DSD I, który przeprowadzany  jest w klasie trzeciej. Deutsches Sprachdiplom (DSD I) – to dyplom poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. Egzamin DSD przygotowuje, sprawdza i ocenia Ministerstwo Edukacji w Niemczech.

Egzamin składa się z:

•   Części pisemnej:
- czytanie ze zrozumieniem
- słuchanie ze zrozumieniem
- sprawność pisania

•    Części ustnej:
- 15-minutowa rozmowa indywidualna.


Uczniowie klas DSD odnoszą liczne sukcesy w konkursach języka niemieckiego. W roku szkolnym 2009/2010 6 uczniów  zostało laureatami Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. Dwie uczennice z klas DSD otrzymały  w roku 2010 stypendium na 3-tygodniowy pobyt i naukę w gimnazjum w Bonn. Uczniowie klas DSD poszerzają swoją wiedzę i umiejętności językowe biorąc udział w wycieczkach edukacyjnych do Niemiec i Austrii.
Nasza szkoła należy również do sieci szkół partnerskich PASCH – Schulen Partner der Zukunft (Szkoły: Partnerami przyszłości). Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu edukacyjnego, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania języka niemieckiego.