WAŻNE

ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. - European Computer Driving Licence) jest rozpoznawalnym na rynku europejskim potwierdzeniem kwalifikacji z zakresu obsługi aplikacji TI; honorowany w całej Europie oraz USA, Japonii i innych krajach poza Europą.Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji w Polsce zajmuje się Polskie Biuro ECDL a także wszystkie Oddziały i Koła Polskiego Towarzystwa Informatycznego . Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

W naszej szkole klasy realizują autorski program zajęć z informatyki przygotowujący do zdania egzaminów ECDL, uczestniczymy w programie „Klasa z ECDL” Na terenie szkoły organizowane są egzaminy ECDL zgodnie z normami Polskiego Biura ECDL przez akredytowanego egzaminatora w Sali nr 4  certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym PL-LAB0179. Szkoła współpracuje z Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym ECDL

Zgłoś się do jednego z egzaminatorów w naszej szkole:
  
   Beata Chodacka - Egzaminator PL-E1602 
   Tomasz Bolek - Egzaminator PL- E3778