WAŻNE

Mocni bez Przemocy

 

PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY "MOCNI BEZ PRZEMOCY"

Projekt zainicjowała międzynarodowa grupa artystów "Gen Rosso". Zainspirowani pacą zespołu podjęliśmy działania z młodzieżą naszego gimnazjum w roku 2010 i kontynuujemy do dziś. Projekt ma uwrażliwiać młodych ludzi na poznawanie wartości i odkrywanie swoich mocnych stron. Ma prowadzić do odkrywania jak jesteśmy niepowtarzalni a jednocześnie uczyć akceptacji, uwrażliwiać na potrzeby drugiego człowieka i uczyć współpracy w grupie.
Co roku w ramach projektu organizujemy:

  * KONKURSY: LITERACKI, PLASTYCZNY, FOTOGRAFICZNY
  * ZAJĘCIA TANECZNE W RÓŻNYCH GRUPACH ZAAWANSOWANIA
  * KONCERTY CHARYTATYWNE NA RZECZ CHORYCH DZIECI
  * WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATOWEJ AKADEMII MUSICALOWEJ
  * WYSTĘPY GRUP TANECZNYCH NA TERENIE KRAKOWA
  * WSPÓŁPRACĘ Z DOMAMI OPIEKI DOROSŁYCH i DZIECI
  * KONCERT PODSUMOWUJĄCY ROK PRACY GRUPY TANECZNEJ
  * KONCERT PODSUMOWUJĄCY PRACE W PROJEKCIE "MOCNI BEZ PRZEMOCY"

Spotkania nasze tworzą środowiska przyjaciół, które zataczają coraz szersze kręgi angażując młodzież starszą, od wielu lat biorącą udział w projekcie oraz coraz młodsze koleżanki i kolegów, którzy czerpiąc z doświadczenia starszych uczniów i absolwentów wnoszą mnóstwo energii i zaangażowania. Z wielką radością stwierdzamy, że grono uczestników i sympatyków powiększa się z roku na rok. Zapraszamy wszystkich do wspólnej pracy i działania w kolejnych latach.