WAŻNE

Wolontariat

Nasza szkoła od wielu lat wspiera działalność charytatywną, współpracując z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami niosącymi pomoc potrzebującym Gimnazjum nr 16, a teraz Szkoła Podstawowa nr 33 to pierwsza szkoła w Archidiecezji Krakowskiej, w której w 2005 roku powstało Szkolne Koło Caritas. Uczniowie, którzy do niego należą, pod opieką katechetów, współpracują z Hospicjum św.Łazarza, Domem Dziecka w Pacanowie, Stowarzyszeniem Emerytowanych Nauczycieli, Parafią św. Szczepana, Domem dla Bezdomnych "Dzieło Pomocy Ojca Pio" oraz
z księdzem J. Krzemieniem, który prowadzi Krakowski Dom Fundacji "Chleb Życia". Nasze koło odpowiada także na potrzeby środowiska szkolnego, wspierając uczniów i absolwentów, którzy z powodu różnych wypadków losowych potrzebują pomocy.

Od 2005 roku, w okresie przedświątecznym, Szkolne Koło Caritas wraz
z uczniami Gimnazjum nr 16, a teraz Szkoły Podstawowej nr 33 organizują Kiermasz Świąteczny, z którego dochód przeznaczony jest na cele społeczne.

Na przestrzeni trzynastu lat były nimi, między innymi: pomoc hospicjom, domom dziecka oraz organizacjom zajmującym się zwierzętami, zawsze część dochodu przeznaczona jest na pomoc naszym uczniom lub absolwentom, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych znaleźli się w trudnej sytuacji, czasem zakup sprzętu potrzebnego naszej placówce.

W trakcie Kiermaszu Świątecznego uczniowie sprzedają własne wyroby, wykonane na lekcjach plastyki, techniki, zajęć artystycznych i godzin wychowawczych lub na warsztatach artystycznych organizowanych przez nauczycieli wspólnie
z różnymi placówkami kulturalnymi. Są to kartki świąteczne, samodzielnie wykonane bombki choinkowe, witraże, stroiki
i różnego rodzaju  ozdoby z gliny, gipsu, modeliny oraz innych materiałów, a także własnoręcznie (lub przy pomocy bliskich) upieczone ciasta i pierniczki. W wyznaczonym dniu, najczęściej jest to połowa grudnia, każda klasa przygotowuje w sali gimnastycznej własne stoisko, na którym w godzinach popołudniowych wystawia swoje produkty.
Kiermasz trwa zazwyczaj do godziny 19, uczniowie poświęcają dużo czasu i w miarę swoich zdolności wkładają
w tę trudną pracę całe serce. Działanie to bardzo integruje zespół klasowy, który pod kierunkiem wychowawcy przygotowuje prace, stoisko, rozliczenie, plakaty, reklamę i do samego są odpowiedzialni za całość imprezy. Zajmują się również reklamą i zaproszeniami, które przekazywane są za ich pośrednictwem rodzinom, sąsiadom, znajomym, kolegom i koleżankom z innych placówek, absolwentom oraz wszystkim przyjaciołom naszej szkoły, których, jak się okazuje, mamy naprawdę wielu.


Równolegle, w tym samym dniu, w drugiej sali gimnastycznej odbywa się, przeznaczony dla naszych gości, Konkurs Kolęd Polskich
i Obcojęzycznych Piosenek Świątecznych,
w trakcie, którego można usłyszeć utwory w języku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim oraz hiszpańskim, zaśpiewane i zagrane przez uczniów  i nauczycieli naszej szkoły. Na korytarzu szkolnym, oddzielającym obydwie sale, członkowie Szkolnego Koła Caritas sprzedają świece
w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Od 2011 roku nasza szkoła, biorąc również udział w przedsięwzięciu Szlachetna Paczka, pomogła 13 rodzinom. Uczniowie przygotowali w sumie 101 pudeł, spełniając wszystkie potrzeby wybranych rodzin, będących w trudnej sytuacji - każdy ich członek, co roku otrzymuje zindywidualizowany prezent w formie świątecznej paczki.

Współpracujemy także z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, organizując w styczniu dyskoteki, z których dochód jest przeznaczony na jej cele, a nasi uczniowie uczestniczą w tej akcji, jako wolontariusze.

Od wielu lat prowadzimy na terenie szkoły zbiórki żywności i rzeczy potrzebnych w krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, wspieraliśmy również Krakowski Ogród Zoologiczny, sponsorując konkretne zwierzęta, na które nakład środków finansowych był zbyt mały.

Nasi wychowankowie, zarówno obecni, jak i ci, którzy kiedyś byli uczniami Gimnazjum nr 16 lub Szkoły Podstawowej nr 33, dobrze rozumieją ideę pomagania Wszystkim Potrzebującym i w miarę swoich możliwości starają się ze wszystkich sił kontynuować dzieło tych, którzy od wieków bezinteresownie nieśli pomoc innym i dzielili się z nimi wszystkim, co mieli. Pamiętajmy o rodowodzie słów, które nie wszyscy rozumieją, wszak dobroczynność to czynienie dobra - zawsze i wszędzie, a działalność charytatywna pochodzi od łac. charitas - miłość, przywiązanie, a więc obdarzajmy miłością wszystkie istoty żywe, czyniąc dobro. Dzięki temu świat, w którym żyjemy, z każdym naszym dobrym uczynkiem będzie stawał się lepszy.