WAŻNE

Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania

Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania

 

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 33 imienia Króla Stefana Batorego w Krakowie:

 1. Pozdrawia jako pierwszy pracowników szkoły:

 • jeśli siedzi – wstaje;
 • nie trzyma rąk w

 2. W odpowiedni sposób zwraca się:

 • do nauczycieli – proszę Pani/proszę Pana (gdy jest to konieczne - używa nazwiska, a nie imienia nauczyciela);
 • do koleżanek i kolegów – używając ich imion.

 3. Pamięta, że:

 • pierwszeństwo mają osoby wychodzące z pomieszczenia;
 • do sal lekcyjnych pierwsze wchodzą dziewczęta (dotyczy klas 4-8);
 • poruszamy się prawą stroną korytarza, schodów, chodnika;
 • we wnętrzu budynków zdejmujemy nakrycie głowy;
 • rozmawiając z osobą stojącą również się stoi.

 4. Dba o kulturę języka:

 • stosuje na co dzień zwroty: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam;
 • nie używa wulgarnych słów;
 • rozmawia nie krzycząc;
 • prowadzi dyskusję spokojnym tonem.

 5. W czasie lekcji:

 • wstaje, gdy do sali wchodzi osoba dorosła;
 • słucha i nie przerywa, gdy wypowiada się ktoś inny;
 • szanuje zdanie innych, nawet gdy się z nim nie zgadza;
 • nie je, nie żuje gumy;
 • wychodzi z ławki za zgodą nauczyciela;
 • stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

 6. Pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:

 • ustępuje miejsca siedzącego osobom starszym;
 • chroni przyrodę, nie zaśmieca, nie niszczy otoczenia;
 • podczas wycieczek stosuje się do poleceń opiekunów.