WAŻNE

WF 3-4 godzina

Terminy i formy realizacji dwóch obowiązkowych godzin WF w r. szk. 2022/2023

Uczniów klas 6-8 obowiązuje realizacja 3 i 4 godziny wychowania fizycznego. Zajęcia organizowane są w naszej szkole w formie fakultetów
( różne rodzaje aktywności ), do wyboru przez uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

W roku szkolnym 2022/23 proponujemy następujące zajęcia:

Poniedziałek

14:55-16:30  szachy  K.Onderka

Wtorek

14:55-16:30  szachy  K.Onderka
15:45-17:20  tenis stołowy  M.Bujwid

Czwartek

07:30-09:05  tenis stołowy  Sz.Trela

Piątek

07:30-09:05  szachy  Sz.Trela
07:30-09:05  tenis stołowy  M.Marczyk
15:45-17:20  tenis stołowy  M.Bujwid
17:25-18:55  koszykówka/p.ręczna  M.Nowak

Sobota

Harmonogram wycieczek będzie podawany na bieżąco ze względy na zmienne warunki atmosferyczne.

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, Kraków i okolice:

D.Vasdekis
L.Sawicki
M.Marczyk
M.Nowak

Z uwagi na kilkugodzinny charakter zajęć obowiązuje 1 sobota w miesiącu.

Zajęcia rekreacyjno - turystyczno - krajoznawcze ( Kraków i okolice ), możliwa odpłatność biletu strefowego.