WAŻNE

Oferta szkoły

 

 

 

Klasy 1.

 
Myślę logicznie, więc jestem ...

"Powiesz - zapomnę
Pokażesz - zapamiętam,
Przeżyję, doświadczę - zrozumiem" KonfucjuszUczniom tej klasy proponujemy - dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania, formułowania i rozwiązywania problemów.
Zajęcia lekcyjne prowadzone w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci:

· rozwiązywanie zdań na macie edukacyjnej (np. odnajdywanie drogi z punktu do punktu)
· porządkowanie logiczne ciągów wydarzeń, (np. historyjki obrazkowe)
· układanie schematów działania, (np. instrukcje obsługi przedmiotów)
· poszukiwanie wielu rozwiązań dla postawionego problemu,
· tworzenie prostych programów,
· wykorzystanie gier planszowych i zabaw logicznych.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami umożliwiając korzystanie z bogatej oferty edukacyjnej.
Nauka odbywać się będzie na jedną zmianę.
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy: od godziny 7:15 do 16:30, możliwość nauki języków obcych, gry na instrumentach muzycznych (bezpłatnie).
Obiady gotowane w stołówce szkolnej wydawane są pod opieką wychowawców.

Jak pracują pierwszaki można zobaczyć TUTAJ >


Klasy 4.

 


Klasa algorytmiczna "Człowiek przyszłości" z poszerzonym programem informatyki i matematyki . Podczas 5 lat nauki uczniowie stopniowo poznają różne języki programowania, początkowo z użyciem schematów, szablonów i pseudokodów, poprzez programowanie obiektowe aż do języka C++. Zajęcia
z algorytmiki są skorelowane z nauką matematyki, nauka programowania w wielu językach. Uczniowie przygotowani są do potwierdzenia kwalifikacji międzynarodowym certyfikatem ECDL. Klasa działa pod patronatem Małopolskiego Oddziału PTI oraz Mistrzów Kodowania.  Partnerami programu są Akademia Kodera działająca przy Małopolskiej Inicjatywie Cyfrowej Edukacji oraz Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk.

Klasy czwarte zapraszają na BLOG po więcej informacji >Klasa ogólna z językiem angielskim i hiszpańskim.
Uczniom tej klasy proponujemy naukę języka angielskiego przygotowującą uczniów do realizacji programu klasy dwujęzycznej z językiem angielskim lub naukę języka hiszpańskiego (jako drugiego języka obcego) przygotowującą uczniów do realizacji programu klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.Klasa ogólna z językiem niemieckim.
Uczniom tej klasy proponujemy oprócz nauki języka angielskiego, naukę języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W klasie szóstej uczniowie mają możliwość przystąpienia do programu DSD (sześć godzin języka niemieckiego tygodniowo), w którym przygotowują się do zdania międzynarodowego egzaminu i uzyskania certyfikatu na poziomie B1. Uczniowie, którzy nie zdecydują się na program DSD, mogą kontynuować naukę języka niemieckiego w grupie dwugodzinnej.
Na lekcjach w klasie czwartej i piątej uczniowie poznają podstawy niemieckiego, uczą się słówek, czytają teksty, ale też tworzą dialogi, przygotowują krótkie prezentacje i śpiewają piosenki. Lekcje odbywają się w małych grupach. Zajęcia uatrakcyjniają wolontariusze z Niemiec oraz studenci, którzy realizują z uczniami ciekawe projekty.
Jak pracują czwartoklasiści można zobaczyć TUTAJ >


Klasa 5.

Klasa ogólna z językiem angielskim.

Jak pracują klasy piąte - można zobaczyć TUTAJ >


 Klasa 6.

Klasa szósta DSD Wiodącym językiem obcym jest język niemiecki, realizowany w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. Nauka kończy się bezpłatnym egzaminem kwalifikacji językowych, przeprowadzanym w naszej szkole, sprawdzanym i ocenianym w Niemczech, w wyniku którego uczniowie otrzymują międzynarodowy certyfikat Deutches Sprachdiplom na poziomie B1. Jest to wspólne przedsięwzięcie federacji i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Uczniowie klas DSD mogą brać udział w wymianie młodzieży przy współpracy Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) do Königswinter (niedaleko Bonn), w wycieczkach do krajów niemieckojęzycznych, w wyjazdach językowych (Sprachcamp) i warsztatach we współpracy z instytutami językowymi i różnymi podmiotami. W lekcjach uczestniczą wolontariusze z Niemiec.
Jak pracują uczniowie klas DSD można zobaczyć TUTAJ>


 
Klasa 7.

 

 

 


Klasa dwujęzyczna  - intensywna nauka języka obcego oparta na metodzie komunikacyjnej, która jest realizowana podczas 5 godzin tygodniowo (w tym 2 dwie godziny przedmiotów prowadzanych w języku obcym). W ramach tej klasy jest organizowana:

 

Uczniom tej grupy proponujemy intensywną naukę języka angielskiego opartą na  metodzie komunikacyjnej (nauka posługiwania się językiem, a nie nauka o języku) realizowaną podczas pięciu godzin tygodniowo. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu FCE  - jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów anglojęzycznych.
Uczniowie tego zespołu mogą wybrać drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański (2 godziny).
Więcej o klasach anglojęzycznych można zobaczyć na BLOGU - zapraszamy>

Dla uczniów tej grupy wiodącym językiem obcym jest język hiszpański realizowany w ilości pięciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka hiszpańskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje ambasada Królestwa Hiszpanii.
Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka hiszpańskiego w dwujęzycznych oddziałach VI LO w Krakowie, a także zdawać maturę hiszpańską.
W klasie będzie realizowana nauka  języka angielskiego jako drugiego języka obcego (2 godziny).
BLOG klasy hiszpańskiej zaprasza - zobacz więcej>