WAŻNE

REKRUTACJA DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH


  • Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie do klas 7 dwujęzycznych prowadzona jest w formie papierowej.
  • Kandydaci przyjmowani są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych jest ogłaszana przez Komisję Rekrutacyjną poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
  • W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w siedzibie szkoły oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy:  siódmej >


Klasy 7.

 

 

 


Klasy dwujęzyczne  - intensywna nauka języka obcego oparta na metodzie komunikacyjnej, która jest realizowana podczas 5 godzin tygodniowo (w tym 2 dwie godziny przedmiotów prowadzanych w języku obcym).

Uczniom tej klasy proponujemy intensywną naukę języka angielskiego opartą na  metodzie komunikacyjnej (nauka posługiwania się językiem, a nie nauka o języku) realizowaną podczas pięciu godzin tygodniowo. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu FCE  - jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów anglojęzycznych.
W grupie będzie realizowana nauka  języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego.
Więcej o klasach anglojęzycznych można zobaczyć na BLOGU - zapraszamy>
Dla uczniów tej klasy wiodącym językiem obcym jest język hiszpański realizowany w ilości pięciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka hiszpańskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje ambasada Królestwa Hiszpanii.
Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka hiszpańskiego w dwujęzycznych oddziałach VI LO w Krakowie, a także zdawać maturę hiszpańską.
W klasie będzie realizowana nauka  języka angielskiego jako drugiego języka obcego
BLOG klasy hiszpańskiej zaprasza - zobacz więcej>