WAŻNE

REKRUTACJA KLASY 5 i 6


  • Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie do klas 5 – 6 prowadzona jest w formie papierowej.
  • Kandydaci do klas 5 - 6 są przyjmowani po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zasadami Rekrutacji.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych jest ogłaszana przez Komisję Rekrutacyjną poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
  • W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w siedzibie szkoły oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej.

Terminarz rekrutacji - aktualizacja >


 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy: piątej > szóstej >Zasady rekrutacji do klas 5 i 6  >>>


Klasa 5.

Klasa ogólna z językiem angielskim.

Jak pracują klasy piąte - można zobaczyć TUTAJ >


 Klasa 6.

Klasa szósta DSD Wiodącym językiem obcym jest język niemiecki, realizowany w wymiarze sześciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka niemieckiego). Nauka kończy się bezpłatnym egzaminem kwalifikacji językowych, przeprowadzanym w naszej szkole, sprawdzanym i ocenianym w Niemczech, w wyniku którego uczniowie otrzymują międzynarodowy certyfikat Deutches Sprachdiplom na poziomie B1. Jest to wspólne przedsięwzięcie federacji i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Uczniowie klas DSD mogą brać udział w wymianie młodzieży przy współpracy Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) do Königswinter (niedaleko Bonn) oraz w wycieczkach do krajów niemieckojęzycznych.
Więcej o klasach DSD na naszym BLOGU >