WAŻNE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z wyżej wymienioną ustawa.

Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie. Pierwsza data publikacji strony 14.08.2017r. data ostatniej aktualizacji 25.03.2021 (strona jest aktualizowana codziennie o nowe wpisy)

Strona szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. z powodu wymienionych niezgodności:

  1. Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu, mają one charakter promocyjny.
  2. Pliki w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  3. Niniejsze oświadczenie zaktualizowano w dniu 25.03.2021r sporządzając je na podstawie samooceny jednostki.

Dane kontaktowe szkoły znajdują się w zakładce kontakt pod adresem sp33.krakow.pl/kontakt

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie dostępności strony internetowej jest P. Tomasz Bolek mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo. Każdy obywatel ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony WWW lub poszczególnych jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu, np. przez jej odczytanie niedostępnego cyfrowo elementu strony bądź opisania zawartości zasobu.

        Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, sposób kontaktu oraz informację, o który element chodzi oraz określenie dogodnego sposobu jej przekazania.

Realizacja takiego żądania powinna zostać zrealizowana w ciągu 7 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu podmiot publiczny ma obowiązek poinformować o tym fakcie zgłaszającego wyznaczając datę, kiedy realizacja żądania będzie możliwa do zrealizowania jednak nie dłuższa niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Wnoszącemu w przypadku odmowy realizacji żądania (również alternatywnego) przysługuje prawo do wniesienia skargi w sprawie.
Po wyczerpaniu opisanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie ul. Konarskiego 2 nie spełnia w pełni wymagań zawartych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Dotyczy przede wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez urządzeń umożliwiających poruszania się tymi ciągami przez osoby niepełnosprawne. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Mapa poglądowa położenia szkoły.