WAŻNE

REKRUTACJA KLASY 4


  • Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie do klas 4 prowadzona jest w formie papierowej.
  • Kandydaci do klasy 4 są przyjmowani po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zasadami Rekrutacji.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych jest ogłaszana przez Komisję Rekrutacyjną poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
  • W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w siedzibie szkoły oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej.

Terminarz rekrutacji - aktualizacja >


 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy: czwartej >Zasady rekrutacji do klasy 4  >>>


Klasa 4.


Klasa algorytmiczna "Człowiek przyszłości" z poszerzonym programem informatyki i matematyki . Podczas 5 lat nauki uczniowie stopniowo poznają różne języki programowania, początkowo z użyciem schematów, szablonów i pseudokodów, poprzez programowanie obiektowe aż do języka C++. Zajęcia
z algorytmiki są skorelowane z nauką matematyki, nauka programowania w wielu językach. Uczniowie przygotowani są do potwierdzenia kwalifikacji międzynarodowym certyfikatem ECDL. Klasa działa pod patronatem Małopolskiego Oddziału PTI oraz Mistrzów Kodowania.  Partnerami programu są Akademia Kodera działająca przy Małopolskiej Inicjatywie Cyfrowej Edukacji oraz Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk.

Klasy czwarte zapraszają na BLOG po więcej informacji >Klasa ogólna z poszerzonym językiem angielskim.
Uczniom tej klasy proponujemy naukę języka angielskiego przygotowującą uczniów do realizacji programu klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.

Klasa ogólna z możliwością nauki drugiego języka obcego - hiszpańskiego.
Uczniom tej klasy proponujemy naukę języka hiszpańskiego przygotowującą uczniów do realizacji programu klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.