WAŻNE

Misja

  Sylwetka Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie - więcej >
  Szkoła Podstawowa nr 33 (Gimnazjum 16) jest szkołą z ponad stuletnią  tradycją. Jej historia sięga 1900 r. kiedy to 1 września rozpoczęła  swoją działalność pięcioklasowa Szkoła Ludowa w Czarnej Wsi.  Po reformie szkolnictwa w 1999 r. powstało Gimnazjum nr 16, które  do 2004 r. działało razem ze Szkolą Podstawową nr 33 aż do jej wygaśnięcia. W wyniku kolejnej reformy w 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 33 przy ulicy Konarskiego  wznawia działalność.

     Gimnazjum nr 16 zawsze łączyło edukację ku przyszłości z dbałością o tradycję, rozwój intelektualny i fizyczny z wychowaniem do wartości. Również profesjonalizm
i zaangażowanie nauczycieli, przygotowujących od lat uczniów z sukcesem do konkursów przedmiotowych i tematycznych, a także zawodów sportowych, współpraca z uczelniami Krakowa, projekty i wymiany międzynarodowe czy wreszcie wysoki poziom nauczania języków obcych zapewniło szkole renomę w środowisku edukacyjnym Krakowa. Warto wspomnieć, że absolwenci 16-tki osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych i  bez problemu kontynuują naukę w najlepszych krakowskich liceach.

     Wykorzystując ten potencjał i doświadczenie, chcemy stworzyć szkołę nowoczesną, już dziś przygotowującą do wyzwań przyszłości i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Dlatego od września powstanie klasa czwarta - algorytmiczna z poszerzonym programem informatyki i matematyki, z nauką programowania w wielu językach pod patronatem Małopolskiego Oddziału PTI oraz Mistrzów Kodowania. Jest to z pewnością nowatorska propozycja. Uczniowie klasy szóstej (DSD) będą mogli zdawać bezpłatny egzamin kwalifikacji językowych  umożliwiający zdobycie międzynarodowego certyfikatu Deutsch Sprachdiplom. Uczniom klas siódmych proponujemy naukę w klasach dwu języcznych oraz w klasie z innowacjami z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka. Ponadto będziemy kontynuować projekty i programy lubiane przez uczniów, cenione przez rodziców, jak choćby: szkółkę narciarską, międzynarodowy projekt „STARS”, naukę capoeiry czy gry w szachy, program „Mocni bez przemocy”, teatralny „Dzień Języka Ojczystego”, szkolny klub „Caritas”, wymiany międzynarodowe, imprezy Samorządu Szkolnego i inne. Niektóre z nich będą się odbywać także w świetlicy- m.in. bezpłatna nauka języków obcych, zajęcia plastyczne czy chór szkolny.
 Sapere aude  „Odważ się być mądrym” - te słowa łączą dwie szkoły  znajdujące się w tym samym miejscu i z tą samą kadrą pedagogiczną: Gimnazjum nr 16 i Szkołę Podstawową nr 33.